Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, στη Δημοτική Κοινότητα Μήθυμνας (θέση ΣΚΑΛΑ) - Ειδήσεις από τη Λέσβο | Νέα Μυτιλήνης | Νέα Λέσβου

29/1/19

Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, στη Δημοτική Κοινότητα Μήθυμνας (θέση ΣΚΑΛΑ)

Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου, στη Δημοτική Κοινότητα Μήθυμνας – εντός οικισμού – θέση ΣΚΑΛΑ και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Αναλυτικά:
Είδος ακινήτου : Οικόπεδο
Θέση ακινήτου : Δημοτική Κοινότητα Μήθυμνας – εντός οικισμού – θέση ΣΚΑΛΑ
Εμβαδόν οικοπέδου : 55,69 τ.μ. Σύνορα γύρωθεν : (Β) με δημοτική οδό προς λιμάνι Μήθυμνας, (Α) με ιδιοκτησία Μουτάφη και (Ν) & (Δ) με δημοτική έκταση
Χρήση : κατάλληλο για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επιχειρήσεων μαζικής εστίασης
Ημέρα, ώρα & τόπος : η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τρίτη, 12 / 02 / 2019 , από ώρα 11:00 έως 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα στη Μήθυμνα Λέσβου.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των επτακοσίων τριάντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτών ετησίως (736,40 €/έτος).
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε πέντε έτη (5) έτη χωρίς δυνατότητα παράτασης και αρχίζει από την ημερομηνία της υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου του εκμισθωμένου χώρου

Η περίληψη διακήρυξης ΕΔΩ
Η διακήρυξη ΕΔΩ