Αποκομιδή ανακύκλωσης από συμβατικό απορριμματοφόρο στη Δ.Ε. Γέρας το Σάββατο 09-02-2019 - Ειδήσεις από τη Λέσβο | Νέα Μυτιλήνης | Νέα Λέσβου

9/2/19

Αποκομιδή ανακύκλωσης από συμβατικό απορριμματοφόρο στη Δ.Ε. Γέρας το Σάββατο 09-02-2019

Γίνεται γνωστό ότι στον τομέα της Δημοτικής Ενότητας Γέρας, η αποκομιδή της ανακύκλωσης θα γίνει το Σάββατο 09-02-2019 από το συμβατικό απορριμματοφόρο όχημα ΚΗΙ 1201.
Ο Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
Γεώργιος Κατζανός