Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Λέσβου – Όλα τα ονόματα - Ειδήσεις από τη Λέσβο | Νέα Μυτιλήνης | Νέα Λέσβου

13/2/19

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Λέσβου – Όλα τα ονόματα

Αναρτήθηκαν σήμερα 12/2/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ., στον πίνακα ανακοινώσεων  του Δήμου Λέσβου, στη Μυτιλήνη, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου, αριθμός 13-17,  μετά από εντολή του Δημάρχου Λέσβου, οι πίνακες κατάταξης και επιλογής, που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού, σύμφωνα με την υπ.αρ. ΣΟΧ 1/2019 (αριθμ. πρωτ. . 40326/12-9-2018 )  ανακοίνωση του Δήμου  Λέσβου.
Δείτε τους πίνακες κατάταξης υποψηφίων, τις ονομαστικές καταστάσεις υποψηφίων, τους πίνακες απορριπτέων και τους πίνακες προσληπτέων  ΕΔΩ.