Οίκος Ναύτου Μυτιλήνης: Καταβολή έκτακτης Οικονομικής Ενίσχυσης Πάσχα σε άνεργους ναυτικούς - Ειδήσεις από τη Λέσβο | Νέα Μυτιλήνης | Νέα Λέσβου

30/3/19

Οίκος Ναύτου Μυτιλήνης: Καταβολή έκτακτης Οικονομικής Ενίσχυσης Πάσχα σε άνεργους ναυτικούς

Το Παράρτημα Οίκου Ναύτου Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την Αριθμ Πρωτ: 3679/27-03-2019 εγκύκλιο Ο.Ν/Γρ. Αντιπροέδρου ΔΣΟΝ (ΑΔΑ: ΨΡΚ1469ΗΞΞ-ΘΩΩ) για τις εορτές Πάσχα 2019 θα καταβάλλεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών. Η υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο Παράρτημα Οίκου Ναύτου Μυτιλήνης (Αγίου Θεράποντος 22-Μυτιλήνη) θα πραγματοποιηθεί τις κάτωθι ημερομηνίες:
03-04-2019
04-04-2019
10-04-2019
11-04-2019
12-04-2019
15-04-2019
16-04-2019
17-04-2019
18-04-2019
19-04-2019
24-04-2019
τις ώρες από 08:30 έως 13:30.

Για πληροφορίες σχετικά με προϋποθέσεις καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν επικοινωνώντας με το Παράρτημα Οίκου Ναύτου Μυτιλήνης (τηλ:22510-22273), το Παράρτημα Οίκου Ναύτου Πλωμαρίου (τηλ:22520-32296) καθώς και το Παράρτημα Οίκου Ναύτου Μήθυμνας (τηλ: 22530-71307) (εργάσιμες ημέρες και ώρες).