ΜΥΤΙΛΗΝΗ: Προσωρινά μέτρα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά μήκος της παραλιακής οδού Π. Κουντουριώτη - Ειδήσεις από τη Λέσβο | Νέα Μυτιλήνης | Νέα Λέσβου

29/3/19

ΜΥΤΙΛΗΝΗ: Προσωρινά μέτρα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά μήκος της παραλιακής οδού Π. Κουντουριώτη

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης λόγω των έργων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ στην προκυμαία αποφασίζει:

1. Τη λήψη μέτρων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων το Σάββατο - Κυριακή 30-31/03-2019 στη χερσαία ζώνη Λιμένα Μυτιλήνης και συγκεκριμένα κατά μήκος της παραλιακής οδού Π. Κουντουριώτη από το ύψος της συμβολής με οδό Αλκαίου έως την έξοδο οδού Βούτσικα, έμπροσθεν παλιού λιμεναρχείου.
2. Απαγορεύεται η Στάση και η Στάθμευση όλων των οχημάτων επί της οδού Π. Κουντουριώτη, στο χώρο εκτέλεσης των έργων και συγκεκριμένα από το ύψος της συμβολής με οδό Αλκαίου έως την έξοδο οδού Βούτσικα έμπροσθεν παλιού λιμεναρχείου. Παράλληλα απαγορεύεται η είσοδος όλων των οχημάτων, που κινούνται επί της Π. Κουντουριώτη, στην οδό Αλκαίου για όσο χρονικό διάστημα αυτή παραμένει κλειστή λόγω των έργων.
3. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ταυτόχρονα και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας σε επαρκή πλάτος οδοστρώματος (τουλάχιστον 7 μέτρων). Προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Λ ή των ανάδοχων εταιρειών, από κατάλληλα σημεία, θα ελέγχει την κυκλοφορία με την παρέμβαση τροχονόμων Κ.Λ Μυτιλήνης όπου απαιτείται.
4. Δ.Ε.Υ.Α.Λ και ανάδοχες εταιρείες που είναι υπεύθυνες για την εκτέλεση του έργου εντέλλονται για την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος και γενικότερα της εύρυθμης λειτουργίας της ανωτέρω παραλιακής οδού εφιστώντας την προσοχή στα διαλαμβανόμενα στο ανωτέρω υπ’αριθμ 8 σχετικό έγγραφό μας.
5. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ, οι δε παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/99 «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.