ΑΣΕΠ: Νέα προκήρυξη για 32 μόνιμες προσλήψεις - Ειδήσεις από τη Λέσβο | Νέα Μυτιλήνης | Νέα Λέσβου

30/5/19

ΑΣΕΠ: Νέα προκήρυξη για 32 μόνιμες προσλήψεις

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 5Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα δύο (32) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (401 ΓΣΝΑ) και στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας).

Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης είναι:

3 ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ/ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗΣ
2 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
9 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
1 ΤΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
13 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
2 ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ