Ανακοίνωση για τους Δικαστικούς Αντιπρόσωπους - Ειδήσεις από τη Λέσβο | Νέα Μυτιλήνης | Νέα Λέσβου

23/5/19

Ανακοίνωση για τους Δικαστικούς Αντιπρόσωπους

Οι ∆ικαστικοί Αντιπρόσωποι να γνωστοποιούν την άφιξη τους  στα τηλέφωνα και την διαπίστευση τους στα  fax όπως αναγράφονται παρακάτω, για κάθε Περιφερειακή Ενότητα 
αντίστοιχα: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ
Τηλέφωνα: 2251352133  &  2251352147 
Fαx:             2251352138  &  2251352139 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ
Τηλέφωνα: 2271350511, 2271350515  &  2271350528 
Fαx:             2271350552 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ
Τηλέφωνα: 2273350421 &  2273350425 
Fαx:             2273350415 

Από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας  της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.