Ανακοινώθηκαν τα ονόματα για τις θέσεις καθαριότητας του Προ.Κε.Κ.Α. Λέσβου - Πίνακες επιτυχόντων και απορριπτέων - Ειδήσεις από τη Λέσβο | Νέα Μυτιλήνης | Νέα Λέσβου

14/5/19

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα για τις θέσεις καθαριότητας του Προ.Κε.Κ.Α. Λέσβου - Πίνακες επιτυχόντων και απορριπτέων

Ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί πίνακες προσληπτέων - επιτυχόντων και απορριπτέων υποψηφίων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Προαναχωρισιακού Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών (Προ.Κε.Κ.Α.) που εδρεύει στο νομό Λέσβου.