Έως την Παρασκευή 7 Ιουνίου οι αιτήσεις για τις θέσεις των ναυαγοσωστών στο Δήμο Λέσβου - Ειδήσεις από τη Λέσβο | Νέα Μυτιλήνης | Νέα Λέσβου

1/6/19

Έως την Παρασκευή 7 Ιουνίου οι αιτήσεις για τις θέσεις των ναυαγοσωστών στο Δήμο Λέσβου

Σας κάνουμε γνωστό ότι λόγω του ότι δεν προσήλθε στην Υπηρεσία μας ικανοποιητικός αριθμός αιτήσεων για τις θέσεις των Ναυαγοσωστών η προθεσμία υποβολής αιτήσεων της αριθμ. πρωτ. 23044/22-5-2019 Ανακοίνωσης θα παραταθεί έως και την Παρασκευή 7/6/2019. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται λεπτομερώς στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας μας καθώς και στο site του Δήμου Λέσβου.