Απαγόρευση αγκυροβολίας και κυκλοφορίας σκαφών στους χώρους λήψης θαλασσίων λουτρών - Ειδήσεις από τη Λέσβο | Νέα Μυτιλήνης | Νέα Λέσβου

3/6/19

Απαγόρευση αγκυροβολίας και κυκλοφορίας σκαφών στους χώρους λήψης θαλασσίων λουτρών

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 2131.13/2269/2018/10-07-2018 απόφαση του Κεντρικού Λιμενάρχη Μυτιλήνης, η οποία είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο (ΑΔΑ: 63Υ84653ΠΩ-ΒΤΛ), απαγορεύεται :
1. Από την 15 Μαΐου και μέχρι την 15 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους η πόντιση πάσης φύσεως αγκυροβολίων, η αγκυροβολία καθώς και η κυκλοφορία κάθε σκάφους εντός των ορίων που σημαίνονται με σειρά ευδιάκριτων σημαντήρων, στους χώρους λήψης θαλασσίων λουτρών των πολυσύχναστων λουτρικών εγκαταστάσεων Αγίου Ισιδώρου Πλωμαρίου και Βατερών Πολιχνίτου, δικαιοδοσίας του Λ/Σ Πλωμαρίου Λέσβου.
2. Από την 15 Μαΐου και μέχρι την 15 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους η πόντιση πάσης φύσεως αγκυροβολίων , η πρόσδεση κάθε σκάφους από σταθερά ή μη σημεία των ακτών με την προέκταση σχοινιών, η αγκυροβολία καθώς και η κυκλοφορία κάθε σκάφους σε απόσταση διακοσίων (200) μέτρων από τις ακτές όπου συχνάζουν λουόμενοι, στις ακόλουθες περιοχές δικαιοδοσίας Λ/Σ Πλωμαρίου Λέσβου :

1. Παραλία Βατερών: Aπό φ :39ο01’08,5’’Β, λ:026ο11’43.8’’A (Argo apartements) έως φ:39ο01’04.2’’ B, λ: 026ο13’21.3’’Α (μετά το Beach Bar ARENA)
Οριοθέτηση διαύλου σε στίγμα 39Ο 01’ 09’’ Β και 026ο 12’ 24,5’’Α
2. Παραλία Τάρτι: Aπό φ: 38ο 58’ 35.2’’Β, λ:026ο 29’ 20.5’’ Α έως φ: 38ο 58’ 36.7’’Β λ:026ο29’31.8’’ Α (όλη την παραλία του Ταρτιού)
Οριοθέτηση διαύλου σε στίγμα 39Ο 58’ 37,7’’ Β και 026ο 29’ 25,9’’Α