Καθαρισμός του αλιευτικού καταφυγίου Πλωμαρίου και της χερσαίας ζώνης του λιμένα - Ειδήσεις από τη Λέσβο | Νέα Μυτιλήνης | Νέα Λέσβου

11/6/19

Καθαρισμός του αλιευτικού καταφυγίου Πλωμαρίου και της χερσαίας ζώνης του λιμένα

Σας γνωρίζουμε ότι την 05-6-2019 διενεργήθηκε καθαρισμός του αλιευτικού καταφυγίου Πλωμαρίου (μαρίνα) από τις τρεις (3) πρώτες τάξεις του 3ου Δημοτικού σχολειού Πλωμαρίου και την 07-06-2019 καθαρισμό της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα από το 1ο δημοτικό σχολείο Πλωμαρίου με συμμέτοχη στελεχών της Υπηρεσίας μας και συνδρομή σε υλικά του Δημ. Λιμενικού Ταμείου Λέσβου.

Πραγματοποιήθηκε επίσης ενημέρωση των μαθητών για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και λήφθηκαν αναμνηστικές φωτογραφίες.
ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ