Ανακοίνωση για την κατάταξη νεοσυλλέκτων της 2019 Γ' ΕΣΣΟ στο Στρατόπεδο " ΥΠΛΓΟΥ (ΠΖ) ΜΑΚΡΗ ΜΙΧΑΗΛ" - Ειδήσεις από τη Λέσβο | Νέα Μυτιλήνης | Νέα Λέσβου

12/7/19

Ανακοίνωση για την κατάταξη νεοσυλλέκτων της 2019 Γ' ΕΣΣΟ στο Στρατόπεδο " ΥΠΛΓΟΥ (ΠΖ) ΜΑΚΡΗ ΜΙΧΑΗΛ"

Ενόψει της επικείμενης κατάταξης μεγάλου αριθμού νεοσυλλέκτων οπλιτών της 2019 Γ' ΕΣΣΟ
από τη ν. Λέσβο, τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 στο Στρατόπεδο " ΥΠΛΓΟΥ (ΠΖ) ΜΑΚΡΗ ΜΙΧΑΗΛ" (Βρουλίδια Κράτηγου Μυτιλήνης), η προσέλευση στο ανώτερο Στρατόπεδο τις πρωινές ώρες από 8:00 έως 11:00, θα συμβάλει στην αποφυγή άσκοπων καθυστερήσεων και στην ομαλή και έγκαιρη διαδικασία κατάταξής τους.